سخن برگزيده
قال الرضا علیه السلام: کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، بشرطها و شروطها و انا من شروطها کلمه «لا اله الا الله» حصار محکم من است هر کس آن را بگوید، داخل حصار من شده و هر کس داخل شود، از عذاب من در امان است و امّا به شرطی و شروطی که من از شروطش هستم
 
تصاوير برگزيده


This Page Copyright©2014-2015 Programing & Desing Hamed Izadpanah
Mail : Kooch1367@gmail.com